Friday, October 23, 2009

भेट IIT ची

झाडांची सावली येथे अभ्यासाला मिळते
द्न्यानाची भूक येथे पोटालाही देते
भविष्याची काळजी येथे कायमची मिटते
IIT तून गेल्यावरही पुन्हा भेटायची आस येथे आणते.


(IIT गेस्ट हाऊस, वनविहार, समोरील व्ह्यु)

No comments: