Friday, October 23, 2009

या नवीन वर्षात एक नवा प्रयोग करू.
चिमटीत धरून आयफ़ेल टॉवर गरागरा फ़िरवू!
ठरविले तर काय नाही करू
अगदीच नाही तर दिवाळीचा फ़राळ करू.

No comments: