Saturday, October 24, 2009

हवय का एकच पीच?

केशवसुत यांची क्षमा मागून!

एकच पीच द्या मज आणून
खाईन मी ते स्वप्राणाने
थुंकून टाकीन सगळा कचरा
विशाल त्याच्या बी बियाणाने!

No comments: