Saturday, October 24, 2009

फ़्रॅंकफ़र्ट दिवसाचे /रात्रीचे


एकाच नाण्याच्या दोन बाजू
फ़्रॅंकफ़र्ट शहर, किसमिस आणि काजू!
दिवसाचा उजेड बोलावतो
रात्रीच्या उजेडात लखलखतो!

No comments: