Saturday, October 24, 2009

"ग्लास"गो?

प्यालात बुडाला प्याला
की कोंदणात ठेवलंय हि़र्‍याला!
कितीही दु:ख असो जीवाला
ह्या वादळी हवेत विसरायला!!
’ग्लास’गोत असलात तर
फ़ार दूर नको जायला!!!

No comments: