Friday, October 23, 2009

किडूक मिडूक जमवून संसार मांडला
कोंड्याचा मांडा करून रांधायला घेतला
डाळ तांदूळ भाजीचा पत्ताच कापला
ठिणगीशिवाय स्वयंपाक थंडाच राहीला

No comments: