Saturday, October 24, 2009

राक्षसाचे कणिस

राक्षसाचे कणीस कोणी देईल का मजला?
ऊंचावरती चढून दाणे देईल का खायला?
या कणसाच्या पोटात काय सांगू नका कुणाला?
अख्ख्या वस्तीत पाणी देतो प्रत्येक घराला!

No comments: