Sunday, November 29, 2009

कशी असते कविता?

कविता ही बरणीतल्या मुरांब्यासारखी असते.
जेव्हा काहीच गोड ऊरत नाही तेव्हा चमच्याने काढून चवीने खायची असते.
कविता ही तुमच्याकडून लिहून घेत नसते
तर समोरच्याला काय आवडतं ते त्याच्या मनातलं काढून तुमच्यासमोर ठेवत असते.
कविता ही लॉकर मधल्या दागिन्यांसारखी असते
समारंभात घालून ती मिरवायची असते
म्हंटलं तर कविता अस्तित्वातच नसते
पण भारावून टाकणार्या भूतासारखी पुन्हा पुन्हा छळते
कविता ही फ़क्तं शब्दांचीच नसते
शब्दांमागच्या अर्थाची पणअसते
जमली कविता तर भावपूर्ण असते
नाही तर रद्दीचा तरी भाव पूर्ण घेते

Friday, October 30, 2009

मारुतीचा भाऊ!


मारुउतीराया जन्मताच पळाला
सूर्याला म्हणे गिळायला!
हा त्याचा भाऊ आता भुकेपायी
गिळतोय सूर्याला प्रसिद्धीपायी!

आधुनिक अगस्ति

अगस्ति ॠषिंनी जो सागर घेतला आत
तोच ऊलटी गंगा वाहवून बाहेर टाकला त्यात!
धन्य तो कॅमेरा, धन्य तो सबजेक्ट
द्रुष्टिभ्रम करणारा धन्य तो स्पेशल ईफ़ेक्ट!

Sunday, October 25, 2009

काचेचा जिना

काचेचा हा माझा जिना दिसतो किती छान
फ़ुटत कसा नाही तो वळवून बघतो मान!
वरती खाली तरंगल्याचा होतो की हो भास
चढता उतरता थकल्याचा ना होतो तो आभास!!

Saturday, October 24, 2009

फ़्रॅंकफ़र्ट दिवसाचे /रात्रीचे


एकाच नाण्याच्या दोन बाजू
फ़्रॅंकफ़र्ट शहर, किसमिस आणि काजू!
दिवसाचा उजेड बोलावतो
रात्रीच्या उजेडात लखलखतो!

चना चोर, भेळपुरी, मेगॅसाईझ

येथे मिळेल जंबो साईझ भेळ
जंबो स्टॅंडवर ठेवलेली!
खूप खाऊन तहान लागली
तर पाण्याची पाईपलाईन
त्यातच आहे दडलेली!

राक्षसाचे केचप

एका हट्टी मुलाला हवे होते केचप.
तेही एवढे की जन्मभर पुरेल असे.
त्याच्या आईने मग ते अशा ऊंचीवर ठेवले
की तो जन्मभर रहीला ऊड्या मारत!

हवय का एकच पीच?

केशवसुत यांची क्षमा मागून!

एकच पीच द्या मज आणून
खाईन मी ते स्वप्राणाने
थुंकून टाकीन सगळा कचरा
विशाल त्याच्या बी बियाणाने!

राक्षसाचे कणिस

राक्षसाचे कणीस कोणी देईल का मजला?
ऊंचावरती चढून दाणे देईल का खायला?
या कणसाच्या पोटात काय सांगू नका कुणाला?
अख्ख्या वस्तीत पाणी देतो प्रत्येक घराला!

"ग्लास"गो?

प्यालात बुडाला प्याला
की कोंदणात ठेवलंय हि़र्‍याला!
कितीही दु:ख असो जीवाला
ह्या वादळी हवेत विसरायला!!
’ग्लास’गोत असलात तर
फ़ार दूर नको जायला!!!

Friday, October 23, 2009

भेट IIT ची

झाडांची सावली येथे अभ्यासाला मिळते
द्न्यानाची भूक येथे पोटालाही देते
भविष्याची काळजी येथे कायमची मिटते
IIT तून गेल्यावरही पुन्हा भेटायची आस येथे आणते.


(IIT गेस्ट हाऊस, वनविहार, समोरील व्ह्यु)
किडूक मिडूक जमवून संसार मांडला
कोंड्याचा मांडा करून रांधायला घेतला
डाळ तांदूळ भाजीचा पत्ताच कापला
ठिणगीशिवाय स्वयंपाक थंडाच राहीला
स्पाईडरमॅन खूप पाहीलेत.
पण ओटावातील हे स्पाईडर शिल्प
आपल्या नजरेत कायमचे अडकलेय
हे फ़ार उशिरा कळले.
या नवीन वर्षात एक नवा प्रयोग करू.
चिमटीत धरून आयफ़ेल टॉवर गरागरा फ़िरवू!
ठरविले तर काय नाही करू
अगदीच नाही तर दिवाळीचा फ़राळ करू.

Thursday, October 22, 2009

पेन आणि कविता - २००९

लेखणी तुटली तरी कविता सोडायची नसते.
विचार भरकटले तरी शब्दं मांडायची शिस्तं तोडायची नसते.
अर्थ नाही उमगला तरी अर्थहीन म्हणून हिणवायची नसते.
श्रोते भेटले नाहीत तर कविंनाच ती ऎकवायची असते.

Wednesday, October 21, 2009